Cookie Switch

Datenschutz

Algemene voorwaarden

Door te bestellen op de webshop van Optima Formula gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden, waaronder onze Privacyverklaring. U gaat er ook mee akkoord dat u rechtstreeks een overeenkomst aangaat met optimaformula.nl na ontvangst van uw bestelling. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen klant en de onderneming.

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Mit Ihrer Bestellung im Optima Formula-Webshop stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich unserer Datenschutzerklärung zu. Sie stimmen auch zu, dass Sie direkt nach Eingang Ihrer Bestellung eine Vereinbarung mit optimaformula.nl eingehen. Diese Bedingungen sind Bestandteil der Vereinbarung zwischen dem Kunden und dem Unternehmen.

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

De algemene voorwaarden van Optima Formula zijn simpel en duidelijk, waarvan alleen wordt afgeweken om de klant tegemoet te komen. Door het plaatsen van een bestelling of product wordt aangegeven akkoord te gaan met deze voorwaarden. Optimaformula.nl behoudt zichzelf het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Optima Formula sind einfach und klar, von denen nur abgewichen wird, um dem Kunden gerecht zu werden. Wenn Sie eine Bestellung oder ein Produkt aufgeben, erklären Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden. Optimaformula.nl behält sich das Recht vor, diese Bedingungen in der Zwischenzeit zu ändern.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plaatsen van een bestelling

•      Door een bestelling te plaatsen via de website, verklaart u dat:

•      u wettelijk bekwaam bent om bindende contracten aan te gaan; 

•      u ten minste 18 jaar oud bent. Indien u jonger bent dan 18 is toestemming van uw ouder of voogd vereist om Bestellingen te plaatsen op deze Website;

•      u inwoner bent van een land waar een van de aangeboden Talen de officiële taal is

•       

Bestellung aufgeben

•      Mit der Bestellung über die Website erklären Sie, dass:

•      Sie rechtlich befugt sind, verbindliche Verträge abzuschließen;

•      Sie sind mindestens 18 Jahre alt. Wenn Sie jünger als 18 Jahre sind, ist die Erlaubnis Ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten erforderlich, um Bestellungen auf dieser Website aufzugeben.

•      Sie haben Ihren Wohnsitz in einem Land, in dem eine der angebotenen Sprachen die Amtssprache ist

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

•      de Producten uitsluitend voor uw eigen persoonlijke gebruik zijn; en 

•      u toegang heeft tot de website in een taal die u begrijpt/beheerst, en dat u zich ervan bewust bent dat het uw verantwoordelijkheid is om vast te stellen dat het wettelijk toegestaan is in het land waar u woonachtig bent om van onze diensten gebruik te maken. 

•      Die Produkte sind ausschließlich für Ihren persönlichen Gebrauch bestimmt

•      Sie haben Zugriff auf die Website in einer Sprache, die Sie verstehen / begreifen, und Sie sind sich bewusst, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, festzustellen, ob die Nutzung unserer Dienste in dem Land, in dem Sie wohnen, gesetzlich zulässig ist

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indien producten zijn voorgeschreven en/of bij u zijn bezorgd, dan is het uw verantwoordelijkheid om te controleren dat de geleverde producten de juiste zijn. Neem bij twijfel contact op met Optima Formula. Gebruik geleverde producten niet als het niet de voorgeschreven producten zijn of als de producten beschadigd waren bij levering.

Wenn Produkte verschrieben und/oder an Sie geliefert werden, liegt es in Ihrer Verantwortung, zu überprüfen, ob die gelieferten Produkte die richtigen sind. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Optima Formula. Verwenden Sie gelieferte Produkte nicht, wenn es sich nicht um die vorgeschriebenen Produkte handelt oder wenn die Produkte bei der Lieferung beschädigt wurden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lees alle informatie op de verpakking en in de bijsluiter zorgvuldig door voor gebruik. Als u producten pas op een later moment gebruikt, controleer dan of de houdbaarheidsdatum van de producten niet verstreken is.

 

Lesen Sie alle Informationen auf der Verpackung und in der Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie die Produkte verwenden. Wenn Sie Produkte zu einem späteren Zeitpunkt verwenden, überprüfen Sie, ob das Verfallsdatum der Produkte abgelaufen ist.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Levertijd van een bestelling

Bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden nadat ze zijn ontvangen. Levertijden gelden bij benadering en zijn gebaseerd op beschikbaarheid en gangbare levertijd. In de praktijk komt dit vrijwel altijd neer op verzending binnen één werkdag. Alle bestellingen worden per koerier verzonden. U bent verantwoordelijk voor alle invoerrechten, heffingen en belastingen van toepassing in uw land. U bevestigt dat alle bestelde producten uitsluitend voor persoonlijk gebruik zijn.

 

Lieferzeit einer Bestellung

Bestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang verschickt. Die Lieferzeiten sind ungefähr und basieren auf Verfügbarkeit und aktueller Lieferzeit. In der Praxis bedeutet dies fast immer einen Versand innerhalb eines Werktages. Alle Bestellungen werden per Kurier verschickt. Sie sind für alle in Ihrem Land geltenden Einfuhrzölle, Steuern und Abgaben verantwortlich. Sie bestätigen, dass alle bestellten Produkte nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt sind.

Verzendkosten van een bestelling

De verzendkosten voor een bestelling binnen Nederland zijn voor pakketten tot 20 kilo €6,95 inclusief BTW. Voor België en Duitsland zijn de verzendkosten €9,95 per bestelling tot 20 kilo.

•      Gratis verzending binnen Nederland vanaf €75,-

•      Gratis verzending naar België en Duitsland vanaf €100,-

 

Versandkosten einer Bestellung

Die Versandkosten für eine Bestellung innerhalb der Niederlande für Pakete bis 20 kg betragen € 6,95 inkl. MwSt. Für Belgien und Deutschland betragen die Versandkosten 9,95 € pro Bestellung bis 20 kg.

•      Versandkostenfrei innerhalb der Niederlande ab 75 €

•      Versandkostenfrei nach Belgien und Deutschland ab 100 €

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annuleren van een bestelling

Als je een artikel wilt retourneren, heb je 14 dagen de tijd om dit te melden. Na deze melding wordt het product binnen 14 dagen verwacht op het retouradres. Indien mogelijk in de originele verzendverpakking en het product vanzelfsprekend ongeopend/ongebruikt. De kosten voor het terugsturen van de artikelen zijn voor de klant, tenzij anders afgesproken. Foutieve leveringen kunnen kosteloos geretourneerd worden. Na ontvangst van de geretourneerde bestelling storten wij het aankoopbedrag binnen 7 dagen terug.

Stornierung einer Bestellung

Wenn Sie einen Artikel zurücksenden möchten, haben Sie 14 Tage Zeit, dies zu melden. Nach dieser Benachrichtigung wird das Produkt innerhalb von 14 Tagen an der Rücksendeadresse erwartet. Wenn möglich in der Originalverpackung und das Produkt offensichtlich ungeöffnet / unbenutzt. Die Kosten für die Rücksendung gehen zu Lasten des Kunden, sofern nichts anderes vereinbart ist. Falsche Lieferungen können kostenlos zurückgesandt werden. Nach Erhalt der Rücksendung erstatten wir den Kaufbetrag innerhalb von 7 Tagen zurück.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retouradres

Optima Formula VOF

Grote Bloksedijk 4

3256 LG Achthuizen

Voor vragen en/of opmerkingen kan men terecht op onze contactpagina. We streven ernaar om alle binnengekomen berichten binnen 24 uur te beantwoorden.

 

Rücksendeadresse

Optima Formula VOF

Grote Bloksedijk 4

3256 LG Achthuizen

Für Fragen und/oder Kommentare besuchen Sie bitte unsere Kontaktseite. Wir bemühen uns, alle eingehenden Nachrichten innerhalb von 24 Stunden zu beantworten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betaalinformatie

Door factuur- en betaalgegevens te verstrekken verklaart u dat u bevoegd bent om deze gegevens te gebruiken en machtigt u ons om de volledige betaling voor de producten van uw bestelling in ontvangst te nemen, plus eventuele bijbehorende bezorgkosten en eventuele andere kosten verschuldigd aan ons onder deze voorwaarden. Betaling is mogelijk via ideal en creditcard, of zoals aangegeven op de website.

 

Zahlungsinformationen

Indem Sie Rechnungs- und Zahlungsinformationen angeben, erklären Sie, dass Sie zur Verwendung dieser Informationen berechtigt sind, und ermächtigen uns, die vollständige Zahlung für die Produkte Ihrer Bestellung zuzüglich eventuell anfallender Versandkosten und sonstiger Kosten, die uns unter diesen Bedingungen entstehen. Die Zahlung ist per Kreditkarte oder wie auf der Website angegeben möglich.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacy en veiligheid

Wanneer je overgaat tot een aankoop, wordt de transactie altijd verwerkt door middel van een beveiligde verbinding. Jouw betaalgegevens worden hierbij niet doorgeven aan de servers van Optima Formula en dus ook niet opgeslagen. Optima Formula stuurt jouw adresgegevens door naar leveranciers en verzendpartners voor het afwerken van een gemaakte bestelling.

 

Datenschutz und Sicherheit

Wenn Sie einen Kauf tätigen, wird die Transaktion immer über eine sichere Verbindung abgewickelt. Ihre Zahlungsdaten werden nicht an die Server von Optima Formula weitergeleitet und daher nicht gespeichert. Optima Formula leitet Ihre Adressdaten an Lieferanten und Versandpartner weiter, um eine Bestellung zu bearbeiten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u eerder gebruik gemaakt van de website, dan is een wachtwoord vereist voor toegang tot uw gegevens. U bent volledig verantwoordelijk voor:

•      het geheimhouden van uw wachtwoord;

•      het niet toestaan dat een ander persoon uw wachtwoord gebruikt om bestellingen te plaatsen via de Website;

•      kosten, schade of verliezen als gevolg van het niet geheimhouden van uw wachtwoord; en

•      het tijdig schriftelijk melden dat uw wachtwoord als gevolg van veiligheidsproblemen gedeactiveerd moet worden.

 

Wenn Sie die Website bereits genutzt haben, ist ein Passwort erforderlich, um auf Ihre Daten zuzugreifen. Sie sind voll und ganz dafür verantwortlich:

•        Ihr Passwort geheim zu halten;

•         

•        nicht zulassen, dass eine andere Person Ihr Passwort verwendet, um Bestellungen über die Website aufzugeben;

•        Kosten, Schäden oder Verluste, die dadurch entstehen, dass Ihr Passwort nicht vertraulich behandelt wird;

•        und rechtzeitige schriftliche Meldung, dass Ihr Passwort aufgrund von Sicherheitsproblemen deaktiviert werden muss.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade gerelateerd aan diefstal van uw wachtwoord, bekendmaking van uw wachtwoord of uw toestemming om een ander persoon of andere entiteit toegang te verlenen tot en gebruik te laten maken van de website met behulp van uw wachtwoord. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk in kennis te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord.

 

Wir haften nicht für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Ihres Passworts, der Offenlegung Ihres Passworts oder Ihrer Erlaubnis stehen, einer anderen Person oder Organisation den Zugriff und die Nutzung der Website mit Ihrem Passwort zu ermöglichen. Sie erklären sich damit einverstanden, uns eine nicht autorisierte Verwendung Ihres Passworts unverzüglich mitzuteilen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vrijwaring

De Inhoud van de website is enkel bedoeld als algemene informatie en is niet bedoeld als diagnostisch of therapeutisch advies of anderszins als vervanging voor medisch advies. OPTIMA FORMULA IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE WERKZAAMHEID VAN DE AANGEBODEN PRODUCTEN, DE INHOUD VAN DE BIJSLUITERS MEEGELEVERD DOOR DE PRODUCENTEN, INFORMATIEVE TEKSTEN, OMSCHRIJVINGEN VAN BEHANDELMETHODEN EN ANDERE BESCHRIJVINGEN OP DE WEBSITE, NOCH KUNNEN HIERVOOR GARANTIES GEGEVEN WORDEN.

Haftungsausschluss

Der Inhalt der Website ist nur als allgemeine Information gedacht und nicht als diagnostische oder therapeutische Beratung oder als Ersatz für medizinische Beratung. OPTIMA FORMULA ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DIE WIRKSAMKEIT DER AUF DER WEBSITE ANGEBOTENEN PRODUKTE. DER INHALT DER VON DEN HERSTELLERN GELIEFERTEN PACKUNGSBEILAGEN, INFORMATIONSTEXTE, BESCHREIBUNG DER BEHANDLUNGSMETHODEN UND ANDERER BESCHREIBUNGEN KANN NICHT GARANTIERT/GEWÄHRLEISTET WERDEN.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij geven geen juridisch of medisch advies, noch verlenen wij medische of diagnostische diensten. Indien u vertrouwt op informatie die u heeft verkregen op of via de website, dan doet u dit geheel voor eigen risico. Optima Formula kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het correcte gebruik van de producten.

Wir bieten weder Rechts- oder medizinische Beratung noch medizinische oder diagnostische Dienstleistungen an. Wenn Sie sich auf Informationen verlassen, die Sie auf oder über die Website erhalten haben, geschieht dies auf eigenes Risiko. Optima Formula haftet nicht für den korrekten Gebrauch der Produkte.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Optima Formula hierbij uitdrukkelijk uit:

·       alle condities, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen voortvloeien uit de wet;

·       elke aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of verlies geleden door enige gebruiker in verband met onze website of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken, of de resultaten van het gebruik van onze website, daaraan gekoppelde websites en daarop geplaatst materiaal, inclusief en zonder beperking van enige aansprakelijkheid voor:

 

Soweit gesetzlich zulässig, schließt Optima Formula hiermit ausdrücklich aus: ·

alle Bedingungen, Garantien und sonstigen Bedingungen, die sich aus dem Gesetz ergeben könnten; ·

Jegliche Haftung für direkte, indirekte oder Folgeschäden oder -verluste, die einem Benutzer im Zusammenhang mit unserer Website oder im Zusammenhang mit der Nutzung, der Unmöglichkeit der Nutzung oder den Ergebnissen der Nutzung unserer Website, verknüpften Websites und darauf platziertem Material, einschließlich und ohne Einschränkung der Haftung für:

•              inkomstenderving

•              omzetderving

•              winstderving of verlies van contracten

•              verlies van verwachte besparingen

•              verlies van gegevens

•              verlies van goodwill

•              verspilde tijd van het management of kantoor

•              voor enig ander verlies of enige andere schade van welke aard ook, hoe dan ook ontstaan en ongeacht of veroorzaakt door onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar.

•      Verdienstausfall

•      Umsatzausfall

•      Gewinnausfall

•      oder Verlust von Verträgen

•      Verlust der erwarteten Ersparnisse

•      Verlust von Daten

•      Verlust von Goodwill

•      Verschwendung von Zeit der Geschäftsführung

•      oder des Amtes für sonstige Verluste oder Schäden jeglicher Art, die unabhängig von oder durch unerlaubte Handlung (mit) entstehen Fahrlässigkeit), Vertragsverletzung oder sonstiger Art, auch wenn vorhersehbar.

Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u dit doet voor eigen risico en accepteert u dat alle verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van deze website bij u ligt. U bent verantwoordelijk voor het nemen van alle voorzorgsmaatregelen die volgens u nodig zijn om uzelf te beschermen tegen schade, verlies of gevaar voortvloeiend uit uw gebruik van deze website.  

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie, dass Sie dies auf eigenes Risiko tun und dass die Verantwortung für die Nutzung dieser Website bei Ihnen liegt. Sie sind dafür verantwortlich, alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, die Sie für erforderlich halten, um sich vor Schäden, Verlusten oder Gefahren zu schützen, die durch die Nutzung dieser Website entstehen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klantenservice en contact

Mocht u een klacht of opmerking hebben over de geleverde producten, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van Optima Formula. Zakelijke klanten of affiliates of speciale verzoeken kunnen op aanvraag worden behandeld.

Optima Formula is een onderdeel van Optima Health VOF

Grote Bloksedijk 4

3256 LG Achthuizen

KvK-nummer: 65907930

Btw-identificatienummer: NL856311662B01

 

Kundendienst und Kontakt

Wenn Sie eine Beschwerde oder einen Kommentar zu den gelieferten Produkten haben, können Sie sich an den Kundendienst von Optima Formula wenden. Geschäftskunden oder verbundene Unternehmen oder Sonderwünsche können auf Anfrage bearbeitet werden. Optima Formula ist Teil der Optima Health VOF

Grote Bloksedijk 4

3256 LG Achthuizen

Handelskammer-Nummer: 65907930

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: NL856311662B01

 

 

 

Annuleren en retourneren

Als je een artikel wilt retourneren, heb je 14 dagen de tijd om dit te melden. Na deze melding wordt het product binnen 14 dagen verwacht op het retouradres. Indien mogelijk in de originele verzendverpakking en het product vanzelfsprekend ongeopend/ongebruikt. De kosten voor het terugsturen van de artikelen zijn voor de klant, tenzij anders afgesproken. Foutieve leveringen kunnen kosteloos geretourneerd worden. Na ontvangst van de geretourneerde bestelling storten wij het aankoopbedrag binnen 7 dagen terug.

 

Widerruf und Rücksendungen

Wenn Sie einen Artikel zurücksenden möchten, haben Sie 14 Tage Zeit, dies zu melden. Nach dieser Benachrichtigung wird das Produkt innerhalb von 14 Tagen an der Rücksendeadresse erwartet. Wenn möglich in der Originalverpackung und das Produkt  natürlich ungeöffnet / unbenutzt. Die Kosten für die Rücksendung gehen zu Lasten des Kunden, sofern nichts anderes vereinbart ist. Falsche Lieferungen können kostenlos zurückgesandt werden. Nach Erhalt der Rücksendung erstatten wir den Kaufbetrag innerhalb von 7 Tagen zurück.

 

Retouradres

Optima Formula

Grote Bloksedijk 4

3256 LG Achthuizen

Voor vragen en/of opmerkingen kan men terecht op onze contactpagina. We streven ernaar om alle binnengekomen berichten binnen 24 uur te beantwoorden.

OptimaHealth VOF is gevestigd Grote Bloksedijk 4, 3256 LG Achthuizen, de praktijk is gevestigd in Numansdorp, Burgemeester de Zeeuwstraat 22, 3281 AJ Numansdorp

 

Rücksendeadresse

Optima Formula

Grote Bloksedijk 4

3256 LG Achthuizen

Für Fragen und /oder Kommentare können Sie unsere Kontaktseite besuchen. Wir bemühen uns, alle eingehenden Nachrichten innerhalb von 24 Stunden zu beantworten.

OptimaHealth VOF befindet sich in Grote Bloksedijk 4, 3256 LG Achthuizen, die Praxis befindet sich in Numansdorp, Burgemeester de Zeeuwstraat 22, 3281 AJ Numansdorp

 

 

 

 

 

 

Top